ÇAMAŞ

Çamaş, Ordu iline bağlı bir ilçe. Ordu ilinin en güzel havasına sahip ilçedir. Çamaş sarıçiçek yaylası ve gelin kayasıyla ün yapmış küçük ama narin bir ilçedir. Halk geçim kaynağını fındıktan karşılamaktadır. En yakın ilçe Fatsa’dır. 20 km uzaklıktadir. Ordu il merkezine ise 50 km uzaklığı vardır. Ilçenin en büyük nüfus kaybı sebebi yatırım yapılmamasıdır.

Tarih

Çamaş ve yöresi Ordu İlinin eski bir yerleşme bölgesidir. Çamaş yöresi tarihinin MÖ 3. yüzyıla kadar indiği bilinmektedir.

Çamaş adının, 1485’lerden evvel Tımar Beyliği yaptığı bilinen Mehmet ÇAMAŞ Bey’in adından dolayı verildiğini tarih kitapları yazar. Danişmentli Beyliği sonrası dönemde, Osmanlı Devletinin idari teşkilatı kayıtlarında Ordu İlinin Perşembe, Ulubey Hapsamana, Aybastı bucakları arasında Çamaş Bolaman Nahiyesi adına rastlanmaktadır.1800’lü yıllara ait Osmanlı arşivlerinde Mehmed Çamaş Bey soyundan gelen Hacı Alizadeler (Çamaş Ailesi) bölgenin yönetiminde söz sahibidir.Hacı Alizade Hasan Ağa’nın ahali vekili olduğu ve Hacı Alizade Mehmed Bey’in Kaza Müdürü olduğu bilgisine rastlanmaktadır.Daha sonra Çamaş , Bolamanla birlikte 1850 yılına kadar “Çamaş Bolaman Nahiyesi” adıyla bir merkezden idare edilmiştir.Son dönemde Osmanlı Tımar sistemi bozulduğunda yerine İltizam sistemi gelmişti , 1908 yılına ait bir kayıttan anlaşıldığı kadarıyla Çamaş ve buna bağlı 12 köyün aşar vergisi mütegallibeden Hacı Alizade Osman Ağa ile Hacı Alizade Abdullah Beyler tarafından toplanmaktaydı.Bu kayıtlarda Osman Ağa ve Abdullah Bey’in unvanları Çamaş Kazası Aşar Mültezimi olarak geçmektedir.Ordu’nun en büyük konağı olan Cevat Bey Konağı , Hacı Alizade Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır.Yine 1811 yılında inşaa edilen Tarihi Külekçi Camii de Hacı Alizadeler tarafından yaptırılmıştır.

1930 yılında ise Çamaş ayrı bir bucak haline gelmiş ve Ordu Merkez İlçesine bağlanmıştır. 1944 yılında ise köyleriyle birlikte Fatsa ilçesine bağlanarak belde olmuştur. Bugünkü Çamaş ilçesi sınırları içinde kalan bölgede, 1971 yılında Çamaş sarıyakup köyü Belediyesi, 14 Şubat 1975 tarihinde Çamaş Belediyesi kurulmuştur. 17 Mart 1985 yılında her iki belediye “ÇAMAŞ BELEDİYESİ” adı altında birleştirilmiş, sonrasında 20 Mayıs 1990 tarih ve 20423 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla Çamaş İlçesi adıyla ilçe olmuştur.Şimdi ki Nüfusu (2014) 10,403 tür.

Coğrafya – ekonomik durum

İlçenin arazi yapısı çok engebelidir. Yerleşim ise dağınıktır. Bu yüzden devlet hizmetlerinin götürülmesi anlamında büyük zorluklar çekilmektedir. 7 Köy ve 16 mahalleden oluşan ilçenin 2000 nüfus sayımına göre nüfusu 10.177 mahalle ve 3.610 köy olmak üzere toplam 13.787’dir. Denize uzaklığı 20 km olan Çamaş’ın sınırları doğu ve kuzeyi Fatsa İlçesi, batısı Çatalpınar İlçesi, güneyi Gürgentepe İlçesi ile çevrilidir. Ortalama rakım 550 metredir. İlçenin genel olarak yüzölçümü 81,180 Km²’dir.

Çamaş’ın ekonomisi büyük oranda fındık tarımına bağlı olmakla birlikte, bölge halkının önemli bir kısmı yurt içi ve yurt dışı inşaat sektöründe çalışarak geçimini temin etmektedir. Tarıma dayalı ekonominin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı son yıllarda sanayileşmiş kentlere göç hızlanmış, nüfusta azalma eğilimi başgöstermiştir.

Nüfus

Yıl Toplam Şehir Kır
1990 15.331 10.430 4.901
2000 13.650 10.047 3.603
2007] 10.667 9.015 1.652
2008 11.654 9.669 1.985
2009 10.920 9.077 1.843
2010 10.534 8.710 1.824
2011 9.950 8.208 1.742
2012 9.381 7.755 1.626
2013 10.403 10.403 veri yok
2014 9.070 9.070 veri yok
2015 8.594 8.594 veri yok
2015 8.594 8.594 veri yok

Eğitim – kültür

Çamaş’ta bugün bir Çok Programlı Anadolu Lisesi , Bir İmamhatip ortaokulu Merkezde 4 Köylerde 6 İlkokul bulunmaktadır.Ordu siyasetinin en önemli isimlerinden Mebus İsmal Çamaş Bey, Prof.Dr.Hayati Çamaş ve Memnun Talha Çamaş ilçenin yetiştirdiği önemli isimlerdendir.

Çamaş, Ordu yöresinde kültürel değişikliğe uğramamış Eski Anadolu Kültürünü yaşatan birkaç ilçeden biridir.Bunun en önemli sebeplerinden biri Çamaş’ın Cumhuriyet kurulana kadar Hacıalizadeler tarafından yönetilmesidir.Hacıalizadeler kendi topraklarına Gürcü göçünü engellemişlerdir.Bugün dahi Çamaş ilçesi sınırları içinde çevre ilçelerde olduğu gibi Gürcü köyleri , Gürcü yerleşmelerine rastlanmamaktadır.Bu da kültürel değişimi engellemiş ve Çamaş bölgesi kültürel açıdan bakir kalmıştır.

Kaynak Vikipedi

X

Pin It on Pinterest

X