KABATAŞ

Tarihçe

Kabataş İlçesinin bağlı bulunduğu Ordu bölgesi 1380’li yıllarda fethedilmiş ve Hacıemiroğulları adında bir beylik kurulmuştur. Kabataş’ın eski ismi Karay Köyüdür. 1928 yılında Ordu iline bağlanarak Kabataş adını almıştır. Daha sonra Gölköy ilçesine 1959 yılında ise Aybastı ilçesine bağlanmıştır. 1971 yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba halini almıştır. 20 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla İlçe kurulmuş olup 14 Ağustos 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kabataş’a bağlı Alankent isimli birbelde vardır.

İlçenin iklim özellikleri Karadeniz ve Karasal iklim arasında bir geçiş teşkil eder. Her mevsim yağış alır. Kış ayları sahil bölgelerine göre daha sert geçer. Her mevsim yağışlı olması nedeniyle bitki örtüsünü çoğunlukla ormanlar oluşturmaktadır.

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ticarete dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri fındık, patates ve mısır’dır Az miktarda da arpa, buğday, fasulye yetiştirilir. Bunun yanında meyve ve sebze de yetiştirilmektedir. Hayvancılık ve arıcılık da son yıllarda gelişme göstermiştir.

Coğrafi Konum ve İklim

İlçe merkezi Ordu iline 72 km, Fatsa İlçesine 40 km uzaklıktadır.Kabataş ilçesi Orta Karadeniz Bölgesinde Canik dağlarının kuzey yamacında ve kıyıdan 40 km içeridedir. Rakımı 530 metredir. Doğusunda Gölköy, Batısında Korgan, Kuzeyinde Çatalpınar, Kuzeydoğusunda Gürgentepe, Güneyinde Aybastı ile çevrilidir. İklim olarak Karadeniz ve Karasal iklim arasında geçiş alanı teşkil eder. Başlıca Akarsuları Bolaman ve Armutludur. Kışlar genellikle kar yağışlı geçer. 2014 yılındaki Mart ayında yağan şiddetli kar yüzünden bölgede fındık donmuştur.Sahil kıyılarına fazla etki etmeyen bu kar yağışı rakımı sahile göre daha yüksek olan yerlerde fındıkları dondurmuştur.

Nüfus

Yıllık nüfus artış hızı 15.3 olmakla beraber bu artış hızı il genelinin altında kalmaktadır.Bunun en büyük sebeplerinden biri İstanbul, Kocaeli, Ankara Antalya gibi ekonomik açıdan gelişmiş ve iş olanaklarının daha fazla olduğu illere olan göçlerin aşırı hız kazanmasıdır.İlçeye ait bir belde ve iki köy bulunmaktadır.Fakat Ordu Belediyesi’nin alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi olmasına istinaden küçük belde ve bazı köylerin ilçe belediyelerine bağlanmasına karar verilmiştir.Bu sebeple Alankent Belediyesi ve İlçeye bağlı olan Beylerli ve Kuzköy köyleri tüzel kişilikleri fesh edilip Kabataş Belediyesi’ne bağlanmıştır.

Yıl Toplam Şehir Kır
1990 21.335 8.669 12.666
2000 20.644 9.211 11.433
2007 14.385 6.561 7.824
2008 13.659 6.359 7.300
2009 12.811 5.978 6.833
2010 12.543 5.835 6.708
2011 12.229 5.769 6.460
2012 12.417 5.734 6.683
2013 12.281 12.281 veri yok
2014 10.923 10.923 veri yok
2015 10.604 10.604 veri yok
2015 10.604 10.604 veri yok

Turizm

Aybastı sınırları içerisinde yeralan Perşembe Yaylası, Kabataş ve Aybastı ileçelerinin hem tarımsal hemde kültürel turuizm açısından ortak kullanım alanıdır. İlçe sınırları içerisindeki Taşarası Mahallesin’de bulunan Şifasuyu isimli su; kalp,damar,böbrek taşı vb. birçok hastalığa iyi gelmektedir..Değirmendere’deki şifalı su ise el ve ayak ekzemalarına iyi gelir. Alankent Acısuyu ise şifa abidesidir ve aynı zamanda gezilmesi gereken bir yerdir.Dini boyuttan bakılacak olursa Kabataş ilçe sınırları içerisinde bulunan Gülbahçe ve Kuzköy Mevkilerinde yaşamış olan 2 evliya olduğu kayıtlar altına geçen bilgilerdendir.Bu evliyaların Kabataş’ı bir dini merkez haline getirdiği söylenebilir.Ayrıca rivayet olunan bazı bilgilere göre ‘Akiki’ adlı bir divan şairi Kabataş’ta yaşamını sürdürmüştür.Bu divan şairi vasıtası ile Kabataş beyin göçü alan bir merkez haline gelmiştir.Bu şairimizin 15.yy dolaylarında yaşadığı bilinmektedir.

Ekonomi

İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır. Yörede en çok fındık, mısır ve patates üretilmektedir. Fındık ilçenin en önemli gelir kaynağıdır.74 km² yüzölçümü alanı i vardır. Km2 düşen kişi sayısı 147 kişidir. Tarımsal üretimin düşmesiyle, okur yazar oranının artmasıyla aşırı göç veren ilçe daha ziyade İstanbula göç vermiştir. İstanbul’da özellikle Bahçelievler, Şirinevler mahallesi, Bağcılar Göztepe Mahallesi ve Esenyurt, Kıraç Mahallelerinde çok sayıda Kabataşlının oturduğu ve oralarda dernekler kurdukları bilinmektedir. Yaz aylarında okulların kapanmasıyla birlikte yöre halkının yeniden ilçeye fındık toplamak üzere döndüğü ve yoğun bir nüfus hareketliliğinin olduğu gözlemlenmektedir.

9 Mahallesi ve 1 kasabası mevcuttur.3774 aile 46.6km2 fındık bahçesi ile fındık üretimi yapmaktadır. Ayrıca 67 dekar alanda 12.000 kg ceviz üretimi yapılmaktadır.Ayrıca armut ve elmanın da çeşitleri üretilmektedir.Fakat bunlar daha çok ticaret amacıyla değil şahsi tüketim amacıyla üretilmektedir. İlçede hayvancılık ve arıcılık da son yıllarda gelişme göstermiştir. Daha çok büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bunun yanı sıra küçük baş hayvancılıkla uğraşan kesim de mevcutttur. 5.878 Sığır, 48 Manda, 6500 koyun ve 5 keçi olarak büyük baş, 36.512 arı ile 1.041.000 kg bal olarak hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ilede 1 adet peynir üretim tesisi olup, ilçe dışına pazarlama yapmaktadır.(2014,Ordu Tarım il Müdürlüğü verileri)Arıcılık ilçe dolaylarında yapılsada daha çok vatandaşlar Doğu bölgelerine giderek balcılık ile uğraşmaktadırlar.

İlçenin turizminin gelişmesi için önemli kurul ve kuruluşların desteğiyle çeşitli seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerler ve toplantılarda asıl amaç bölgeyi nasıl daha ileriye taşıyacağımız ve mevcut imkanlarla kalkınmayı nasıl gerçekleştirebileceğimizdir.Bunun yanında bayan vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve hayvan besleme,süt sağımı,temel bitki bilgisi gibi başucu konumudaki konularda eğitim alması için Halk Eğitim Merkezi’nde çeşitli organizasyonlar tertip edilip, düzenlenmektedir.Aybastı-Kabataş Kurultayı her sene düzenlenmektedir.En son 14.’sü düzenlenen kurultayda önemli kararlar alınarak bölgenin iktisadi ve idari açıdan gelişmesi amaçlanmıştır.

 

Kaynak Vikipedi

X

Pin It on Pinterest

X