ÜÇÜNCÜ BİN YILA DOĞRU HEDEF TEORİSİ


Hızlı değişim ve dönüşüm zamanlarında hedefler iyi belirlenmeli ve gerekli prensiplere uyulmalıdır.

 

Hayatta ideal ve istenilen sonuçların alınabilmesi için belirli, güçlü ve değerli hedeflerin olması gerekmektedir. Hayal edebilenler; enerji, istikamet ve gerekli donanımlara sahip olurlarsa hedefe varabilirler. Bu hedefler; yakın, orta, uzun vadeli ve gerçeklere uygun olarak tespit edilmelidir.

 

Mükellef ve manevi değerlere haiz insan için, dünya hayatının hedefi, kabiliyet ve kapasitesini en iyi şekilde değerlendirip varlık sebebiyle buluşarak, her iki âlemde huzur ve mutluluğa ulaşabilmek olmalıdır. Yaratıcının hoşnutluğunu kazanabilecek bir hayat yaşamak ve güzel davranışlar sergileyebilmek, gerçek ve kalıcı mutluluğun anahtarıdır. Bu davranışların başlangıcı ve en değerlisi olabilecek, yararlı ve kalıcı güzel bir söz ve teklif, dünya ve ahiret hayatına, mükemmel şekiller verecek bir güce sahiptir.[1] İnsanlara maddi – manevi imkân ve huzur sunacak iş ve yatırım hedefleri de niyete göre manevi bir değer de kazanabilir.

 

Verimli bir hayat ve iş kurabilmek için, kişinin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi bulunmalıdır. Bu hedefler, gerçeklere uygun ve alternatifli olmalıdır. Zira alternatifler muhtemel olumsuzlukları önleyecektir. Sözgelimi kişi, hedeflerden birine ulaşılamayınca; diğer hedef devreye girmeli, böylece hayal kırıklığının sebep olabileceği çöküntüden korunmalıdır. Çünkü bazen, sonuçlara kilitlenmek, kaygıyı artırabilir; bu bakımdan geçen sürece aldırmaksızın, amaçları gerçekleştirebilmek için, ilgili noktalara yoğunlaşarak, performansı en üst düzeyde kullanabilmek gereklidir. Hedefe ulaşma arzu ve isteği, engelleri aşmak için kullanılmalıdır.

 

Hedefler açıkça tanımlanmış olmalıdır. Neyi istediğinizi bilmelisiniz. Enerjiniz, bilginiz ve azminiz bir amaca yönelmeli ve bu amaç açık, somut ve kesin olmalıdır. Hem iyimser, hem de gerçekçi olmalıdır.

 

Kişiyi zorluklar karşısında güçlü kılan; inanç, değer ve hedeflerini gerçekleştirmek için sarf ettiği çabadır. Doğru hedef ve bilinçli çaba, kişiyi hedeflediği başarıya götürür. Geleceğe yönelik hedefler, kişiye öncelik sırasına göre aşılacak engellerle ilgili bir yaşama programı sunar. Geleceğe yönelik hedeflerin aşamaları doğru oluşturulduğunda, kişi enerjisini hedefi doğrultusunda çok daha etkin bir biçimde kullanılabilir.

 

Hedefi doğru belirlemek için 3 noktayı netleştirmek gerekir:

 

1-Kendinizi Tanıyın: Hangi alanlarda daha yetenekli olduğunuzu, nelere ilgi gösterdiğinizi, gelecekte nasıl bir hayat istediğinizi netleştirin.

 

2-Hedefinizi Tanıyın: Ulaşmak istediğiniz mesleğin çalışma şartlarını, bu meslek için gereken nitelikleri ve atmosferi araştırın.

 

3-Gücünüzü Tanıyın: Hedeflerinize ulaşmak için ne kadar güç ve kaynağa ihtiyacınız olduğunu ve  şu anki birikiminizi belirleyin. Gerçekçi olmayacak kadar yüksek ya da ulaşabileceğinizin çok altında kalan yaşam hedeflerinin sizi hem başarısızlığa hem düş kırıklığına sürükleyeceğini unutmayın.

 

Hedefler, yapmamız gereken çalışmaların planlanmasında bize yol gösteren kılavuzumuzdur. Hedefe ulaşmak, bilinçli ve disiplinli bir çabayı zorunlu kılar. Kendi eksiklerini görebilen ve düzeltme gayreti gösteren insanların önünde durmak mümkün değildir ve ancak onlar mükemmelliğe ulaşabilirler.

 

Aktif kişi, her anı kendini geliştirmek için değerlendirir. Geniş bir gönül ve kültüre sahip insanlar, içinde bulundukları atmosferi daha olumlu ve verimli bir şekilde değerlendirebilirler. Belirlenmiş bir amacı olmayan ruh, kendini yitirir. Amacı ve ona ulaşmak için çabası olmaksızın, hiçbir insan huzurlu yaşayamaz.

 

Verimli ve etkin faaliyetler, ancak belirli bir gayeye yöneldikleri zaman ortaya çıkabilirler. Kişi eldeki gerçeklere göre hareket ederse, hedefe ulaşma yolunda hızla ilerleyebilir. Hedefin netleşmesi için sistem, ortam ve perspektifi iyi belirlemek gerekir. Hedefe ulaşamama korkusundan ziyade, engelleri aşma noktasında özgüven tazelenmelidir. Bu noktada sonuca kilitlenmenin yanında, sürece ait konular üzerinde müzakere ve çözüm üretimi gerekir.

 

Sıradan insanların hevesleri, başarılı insanların hedef ve gayeleri vardır. Her insan için belirlenecek en değerli hedef, başarma ihtimali en yüksek düzeydir.[2] Herkesin kabiliyet ve kapasitesine göre bir hedefi olmalıdır. Bu noktada örnek alınacak kişilere ihtiyaç olabilir. İnsanın enerjisini üst seviyede kullanabilmesi için hedeflerin iyi belirlenmesi gerekir. Çünkü belirlenmiş bir amacı olmayan kişi, kendini gerçekleştiremez, enerjisini yitirir, ömrünü boşa geçirir. 

 

Hedefler belirlenirken gerçekçi olunmalı ve hedefler başarılara göre oluşturulmalıdır. Kişi hedeflerine ulaşacağı konusunda kendine güvenmelidir. Çünkü ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedeceği şeyi kalmaz. Her türlü işe girişmek için iradeye sahip olan insan, hedefine ulaşabilir. Bazı sıkıntı ve zorluk karşısında bitkinlik ve başarısızlık korkusuna kapılmamalıdır. Bir şeyden korkmak, içine düşmekten daha tehlikelidir. Korkulan şeyin üzerine gitmek gerekir. Başarı ancak bundan sonra kendini hissettirir.

 

Kabiliyet ve kapasiteye göre, hedef netleştikten sonra, kendine güven devreye girmelidir. Özgüvenle hedefe kilitlenen gereğini yapan kişi, azmederse mutlaka başarılı olur. Çünkü azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.

 

Hedefler yüksek ve ulvî gayeli olmalıdır. Ulvî gayeler, insanın maddî ve manevî bütün güçlerini kullanması noktasında, güç kaynağıdır. Hedeflere ulaşan kişiler kaliteyi yükseltecek, fertlerin kalitesi, toplumun kalitesi olacak, toplumların kalitesi de insanlığın kalitesini yükselterek yaşanılabilir bir dünya kurulmasına yardımcı olacaktır.

 

   Dr. Hüseyin Emin SERT

   İstanbul Medeniyet Üniversitesi

   İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı.

 

[1] Kur’ân, İbrahim (14): 24: Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.

[2] Morris, Gerçek Başarı, s. 24, 25, 56. 

X

Pin It on Pinterest

X